Jurister - Mycket information om Jurister & Advokater


Bolagsjurist

AffärsjuriBolagsjuristdik

Som bolagsjurist är man ofta anställd i företaget och ansvarar för hela det juridiska området som ett företags verksamhet spänner upp. Mycelet av verksamheten kan handla om tjänsteupphandlingar, avtal- & kontraktsförfattande. Dessutom kan de ingå hantering av juridiska tvister vilket ofta kan kräva periodvis mycket arbetstid från bolagsjuristen.

En bolagsjurist kan också hjälpa företag som planerar att gå eller håller på att gå i konkurs men även att genomföra rekonstruktion av företaget för att undvika konkurs.

Det finns en förening för bolagsjurister, Bolagsjuristernas Förening, BJF, som startade redan 1954. Vilket kan liknas vid en branschorganisation för bolagsjuristerna i Sverige