Jurister - Mycket information om Jurister & Advokater


Affärsjurist

Affärsjurister

En affärsjurist är en jurist som ofta avlagt en jur kand eller är advokat och arbetar med olika former av affärsupplägg och avtal för företags räkning. Det finns visa juristbyråer och advokatbyråer som är helt inriktade på affärsjuridik.

Vanliga större uppgifter för affärsjurister är att stötta vid köp eller försäljning av företag eller stora kontrakt med leverantörer eller kunder. Affärsjuristerna kan agera som rekonstruktörer vid konkurser eller utför konkursförvaltning för att ta tillvara fordringsägarnas intresse. Många affärsjurister arbetar med skatterådgivning till företag.

Affärsjurister kan vid konflikter mellan bolag i en affär också företräda företaget som rättegångsombud inför skiljenämnd eller om fallet dragits till domstol.

Utbildning till affärsjurist

Det finns utbildningar till affärsjurist i Sverige. Utbildningarna till affärsjurist finns på fäljande orter i landet:Stora firmor inom affärsjuridik

Affärsjuridik

De största firmorna inom affärsjuridik i Sverige är:

  • Vinge
  • Delphi
  • Gernandt & Danielsson
  • Mannheimer Swartling
  • Roschier
  • Baker & McKenzie