Jurister - Mycket information om Jurister & Advokater
Jurister

Jurist

Jurister kallas personer som nästan alltid avlagt en jur kand, juristexamen. Dessa jurister är utbildade i att tolk lagar, förstå författningar och ta fram och granska avtal. Jurister återfinns i alla delar av samhället efter som jurister kan arbeta medskilda saker som att:

 • Advokatbyrå
 • Affärsjurist
 • Bankjurist
 • Bolagsjurist
 • Domstolsjurist
 • Konkursförvaltning via kronofogden
 • Fastighetsjurist
 • Försäkringsjurist
 • Kommunal förvaltning
 • Myndighetsjurist
 • Skattejurist

Juristerna kan även analysera och uttyda lagtexter, regler och författningar men även att ta fram praxis för juridiska spörsmål. En stor del i juristernas arbete innebär att skriva och förhandla men externa parter och detta gäller framförallt för bolagsjurister och affärsjurister. De finns även jurister som har jour vilka går att anlita alla tider på dygnet alla dagara i vecka. Ofta gäller detta brottmål.Vad är skillanden mellan jurister och advokater?

Jurister

Det är skillnadjurister och advokater!. Det finns inga officiella krav på eller certifiering för att få kalla sig jurist. En person kan benämna sig jurist och vara med i domstolsförhandlingar eller vara juridisk konsult utan att vara juridiskt utbildad. Det vanliga är dock att jurister i Sverige är utbildade att lösa olika juridiska spörsmål, upprätta avtal och tolka lagtexter och avtalstexter.

Advokater, till skillnad mot jurister, har lång obligatorisk teoretisk utbildning och praktiserat under flera år som jurist. För att få kalla sig advokat måste personen vara medlem av Sveriges Advokatsamfund och kraven för dessa är minst 5 års utbildning inom juridik och avlagt juristexamen. Dessutom ska en advokat praktiserat minst 5 år med kvalificerat juridiskt arbete. Efter denna utbildning ska en muntlig examen avläggas hos Advokatsamfundet.